Fasanstien Etape 2

Fysisk helhedsplan · Etape 2
Helhedsplanen omfatter renovering af 13 blokke med ialt 196 almene boliger samt etablering af nye udearealer for øget tilgængelighed.
Renoveringen omfatter nye lukkede altaner, udskiftning af vinduer, efterisolering af gavle samt etablering af elevatorer. Lejligheder ved opgange med nye elevatorer ombygges.

FAKTA Fasanstien · Afd. 15, Korsør · Etape 2
Bygherre BoligKorsør
Bygherrerådgiver AI a/s
Indhold Fysisk helhedsplan:
Renovering af 196 almene boliger.
Ombygning og etablering af bedre tilgængelighed i 3 blokke bl.a. nyetablering af elevatorer og ombygning af lejligheder.
Nyt udeanlæg etableres med øget tilgængelighed.
Lavenergiklasse 2015.
Udførelse Projekt til totalentreprisekonkurrence, Vundet 2014
Projekterings- og byggetid: 2014 – 2015
Etageareal Ca. 15.600 m²
Ansvar Totalrådgiver, Arkitekt og IKT-ledelse for totalentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Kontaktperson: Poul Schwarz / Jens Schwarz
Samarbejde Oluf Jørgensen A/S, byMUNCH