Referencer

Her på “Reference-siderne” kan du læse mere om de opgaver som tegnestuen har udført – tegnestuens referencer.

Referencerne er opdelt efter kategorier, og flere af referencerne kan godt optræde i flere kategorier på samme tid.

Igennem tiden har vi udført mange forskelligartede opgaver, i alle skala og i enhver tænkelig sammenhæng.