Schwarz Arkitekter flytter

I løbet af sommeren flytter Schwarz Arkitekter adresse fra Amaliegade 2D til Haurowitzvej 4, ligeledes i Horsens.

Tegnestuen flytter efter rigtigt mange år i nye lokaler – en totalrenoveret arkitekttonisk perle, oprindelig tegnet af Ove Bolt i 1952.

Telefonnummer og mail forbliver uændret.

Fjernvarme Horsens

Schwarz Arkitekter A/S  har sammen med Rambøll A/S stået for projekteringen af det nye flisfyrede varmeværk.

Varmeværket indeholder et flislager, kedelhal med kedel, røgfiltre og varmevekslere, samt et overdækket askelager