30 almene boliger for ALBO

Totalentreprisekonkurrence, vundet i samarbejde med Brdr. Thybo A/S og DRIAS Rådgivende Ingeniører.

  • 26 almene boliger som tæt-lav byggeri/dobbelthuse, Nybakken i Østbirk
  • 4 almene boliger som tæt-lav-byggeri/dobbelthuse, Havblik på Endelave