Bobjergcentret

De 12 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter og servicearealer indrettes som demens afdeling for eksisterende plejecenter. Sansehave er tilknyttet demens afdelingen.
Nybygningen er opført i forbindelse med eksisterende plejecenter.

FAKTA Bobjergcentret i Asnæs
Bygherre VAB, Vestsjællands Almene Boligselskab
Bygherrerådgiver Rambøll
Indhold Opførelse af 12 demensboliger med tilhørende fællesarealer. Fællesarealer indrettet med brugerkøkken, spiseområde og ophold
Udførelse Projekt til totalentreprisekonkurrence, vundet 2017

Projekterings- og Byggetid

2017 – 2018

Etageareal

Nybygning 900 m²

Rolle

Arkitektrådgivning og IKT-ledelse for totalentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg A/S

Kontakt

Poul Schwarz / Jens Schwarz

Samarbejde

Ingeniørfirmaet Terkel Petersen ApS