Tietgenskolen, Odense

Tietgen Business, Odense
Nybygning og ombygning/renovering af eksisterende bygningsmasse
Lerchesgade 29, Odense – Nybygning
Ejlskovgade 3, Odense – Tilbygning og ombygning
Skole indrettet med Edb-lokaler, arbejds- og grupperum og kantine

FAKTA TietgenSkolen · Tietgen Business
Lerchesgade 29 og Ejlskovgade 3, 5000 Odense C
Bygherre Danica Ejendomme A/S
Indhold Nybygning og ombygning
Lerchesgade 29, Odense – Nybygning
Ejlskovgade 3, Odense – Tilbygning og ombygning
Udførelse 2000 – 2002
Etageareal Nybygning 5.892 m²
Ombygning ca. 1.500 m²
Ansvar Totalrådgiver, arkitekt og landskab for totalentreprenør
Kontaktperson Poul Schwarz
Samarbejde Skanska (Totalentreprenør)