Lindehøjcenteret

Vundet totalentreprisekonkurrence.
Opførelse af 46 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter og servicearealer samt ombygning af eksist. plejecenter til 4 ældre boliger, 22 plejeboliger og 2 aflastningsboliger med tilhørende
servicearealer.
Demensafdeling (12 boliger) med tilhørende sansehave.
Nybygningen er opført på en skrånende grund foran eksisterende bygning.
Plejecenteret er dagcenter/omsorgscenter.

FAKTA Lindehøj Centret, Langmarksvej 85, 8700 Horsens
Bygherre Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Beringsgaard
Bygherrerådgiver: DAI arkitekter & ingeniører
Indhold Vundet totalentreprisekonkurrence.
Opførelse af 46 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter samt ombygning af eksist. plejecenter til 4 ældreboliger og 24 plejeboliger.
Udførelse 2008 – 2011
Etageareal Nybygning ca. 3.900 m² + Ombygning ca. 4.300 m²
Ansvar Arkitekt og landskabsarkitekt for totalentreprenør Dansk Boligbyg
Kontaktperson Poul Schwarz
Samarbejde Dansk Boligbyg A/S (totalentreprenør) og Søren Jensen A/S (ingeniør)