Grønnedalsparken

Fysisk Helhedsplan – Grønnedalsparken, N.F.S. Grundtvigsvej og Christen Koldsvej i Skanderborg.
Helhedsplanen omfatter renovering af 12 blokke med etageboliger og 8 blokke med rækkehuse samt nye udearealer med fokus på tryghed.
Eksist. 417 lejligheder ombygges til 390 lejligheder. Der etableres øget tilgængelighed for 76 lejligheder med nyetablering af elevatorer, samt ombygning af badeværelser.
Renovering omfatter nye facader, tage, altaner, byggeskade-renovering af badeværelser, renovering af trappeopgange, etablering af balanceret ventilation, miljøarbejder, m.m.

FAKTA Grønnedalsparken, Skanderborg
Bygherre Skanderborg Andelsboligforening
Bygherrerådgiver P+P Arkitekter A/S
Indhold Renovering af 12 blokke med etageboliger og 8 blokke med rækkehuse.
Lavenergiklasse 2015.
Udførelse Projekt til totalentreprisekonkurrence, Vundet 2014
Projekterings- og byggetid 2014 – 2017
Etageareal Renovering/Ombygning: 35.500 m²
Ansvar  Arkitekt og IKT-ledelse for totalentreprenør Jørgen Friis Poulsen a/s (JFP)
Kontaktperson Poul Schwarz / Jens Schwarz
Samarbejde KPF Arkitekter A/S, Kontur Arkitekter Aps, byMunch by- og landskabsplanlægning, Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S