Fasanstien Etape 1

De 24 almene boliger på Fasanstien skal bebos af borgere med fysiske og psykiske handicaps der tillige kan have mere eller mindre aldersrelaterede sygdomme såvel fysiske som psykiske, herunder demens.
Nyt udeanlæg indrettes som et alsidigt område, der appellerer til forskellige sanser og “barndomsminder”.

FAKTA  Fasanstien · Afd. 15, Korsør
Bygherre  BoligKorsør
Bygherrerådgiver Hune & Elkjær A/S
Indhold Opførelse af 24 almene handicapboliger inkl. tilhørende fælles- og servicearealer.
Ombygning omfatter: Ombygning og indretning af kælder under bygning 11 og 12.
Ombygning og etablering af bedre tilgængelighed i blok 13 med bl.a. nyetablering af 2 elevatorer.
Nedrivning af 3 boligblokke (blok 16, 17 og 18) i 3 normaletager a’ ca. 800 m² samt tilhørende kælderetage. Tilhørende udeanlæg til blokke der nedrives skal ligeledes fjernes og nyt udeanlæg etableres.
Lavenergiklasse 2015.
Udførelse Projekt til totalentreprisekonkurrence, Vundet 2013
Projekterings- og byggetid: 2013 – 2015
Etageareal Ca. 3.900 m² + Ca. 600 m² kælder
Ansvar Totalrådgiver, arkitekt og IKT-ledelse for totalentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Kontaktperson: Poul Schwarz / Jens Schwarz
Samarbejde  Pluskontoret A/S, Oluf Jørgensen A/S, byMUNCH

Projektet er omtalt på byggeplads.dk – klik HER