Århus Social- og Sundhedsskole

Forslag til totalentreprisekonkurrence

Bygningen er tænkt som en by, hvor alle bevæger sig fra det centrale torv ud i gaderne til flere mindre torve og balkoner. Fra hovedindgangen træder man direkte ind i det centrale torv, som er
skolens fælles platform for alle aktiviteter.
Etagerne er disponeret med normalklasser og naturfag, administration og temalokaler ud langs facaden.
Sengestuer, praktikrum, kontorer, samtalerum mv. er placeret ind mod atriet. Sportshallen er medvirkende til en god transperents til udendørs aktiviteter og også indadtil i bygningen, så hallen kan opleves fra atriet.

FAKTA Århus Social- og Sundhedsskole, Konkurrence
Bygherre Århus Social- og Sundhedsskole
Bygherrerådgiver Rambøll Danmark A/S
Indhold Den nye SOSU-skole i Aarhus rummer bl.a.: Centralt torv, normalklasser, praktikrum,
billedkunstværksted, idrætshal med tilhørende fi tness og omklædning samt tribune,
lokaler til musik/drama og naturfag, plejeboliger og sengestuer samt øvekøkken,
læringscenter, administration, kantine, produktionskøkken, personalefaciliteter.
Lavenergiklasse 2015
Udførelse Totalentreprisekonkurrence, 2013 – 2. plads
Etageareal Nybygning: 11.162 m²
Ansvar Arkitekt for totalentreprenør Dansk Boligbyg a/s
Kontaktperson Poul Schwarz
Samarbejde AART architects A/S, Søren Jensen A/S