aarhus business college

Prækvalificeret: Aarhus Business College

Archinet Horsens, v/ Schwarz Arkitekter A/S er i samarbejde med Dansk BOLIGbyg A/S og ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S Horsens, prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen:

Aarhus Business College – Århus Købmandsskole, Viby J

Udbuddet vedrører totalentreprise omfatter hovedprojektering og udførelse.
Projektet omfatter om- og tilbygning til Århus Købmandsskole på Viemosevej 1 i Viby J. Tilbygningen omfatter 14 undervisningsrum, auditorium til 150 personer samt ny kantine til 1.000 personer.
Udvidelsen ønskes opført i 2 etager med udnyttet kælder. Bygningen udføres med saddeltag. Bruttoetagearealet er på ca. 3.100 m². Herudover omfatter opgaven ombygninger i et område på ca. 1.200 m².

Licitation den 27.10.2015.

Aarhus Business College:

  • Udbyder uddannelser til unge og voksne inden for handel og administration, spændende fra grundlæggende erhvervsuddannelser til kurser inden for markedsføring, edb, ledelse og sprog
  • Er placeret på 6 forskellige adresser i Århus
  • Beskæftiger mere end 350 fuld- og deltidsmedarbejdere
  • Er en selvejende institution, som styres af en bestyrelse med lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter