Archinet

Schwarz Arkitekter A/S er medejer af ARCHINET, der blev etableret i 1998. ARCHINET repræsenterer fire arkitekt-virksomheder fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland, nærmere betegnet Horsens, Aabenraa, Odense og København.

  • ARCHINET er en dynamisk rådgivende arkitektvirksomhed, der på én gang er en stor, moderne og vidt favnende organisation rettet mod det ny årtusindes krav om fleksibilitet, vidensressourcer og moderne teknologi – som samtidig besidder den mindre virksomheds kvaliteter gennem direkte kontaktflader og evnen til hurtig omstilling
  • ARCHINET er etableret i 1998 på baggrund af en række lokale tegnestuers ønske om netværkssamarbejde omkring opsamling af viden, udveksling af ressourcer og erfaring, samt en fælles udvikling af værktøjer, metoder og teknologi
  • ARCHINET er en stærk samarbejdspartner med omfattende fælles kapacitet og ressourcer, der sideløbende trækker på de enkelte tegnestuers lokale indsigt, erfaring og ekspertise
  • ARCHINET har fået nøgletalsrating A

Byggeevaluering_15-09-29

Se ARCHINETs hjemmeside på www.archinet.dk

  ARCHINET LOGO_sort-rødt